MDSYB - Arguvan

09:13
  • 811

Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile koordineli olarak aşağıdaki hizmetleri yürütmektedir.

1- Üçer aylık dönemler halinde yılda 4 defa üyelerimizin işletmeleri güncellenmektedir.

Güncellemelerde;

  • İşletmede mevcut hayvanlar tespit edilmekte
  • Yeni alınan hayvanlar kayıt altına alınmakta
  • Yeni doğan buzağılar kayıt altına alınmakta
  • Satılan,ölen ve kesilen hayvanlar sürü dışı yapılmaktadır

2- Veteriner Hekim ve Suni Tohumlama Teknisyenlerince yapılan suni tohumlamalar kaydedilmektedir.

3- Üyelerimizce yapılan ve aylık olarak birliğimize teslim edilen süt ölçüm raporları kaydedilmektedir.

4- Üyelerimizce birliğimize teslim edilen Süt Müstahsilleri kaydedilmektedir.

5- Üyelerimize Yem satışı yapılmaktadır.

6- Üyelerimize yem katkı maddeleri, süt sağım makinası, yoca, fiğ ve mısır tohumu satışı yapılmaktadır.

7- Üyelerimizin sütleri her gün düzenli olarak toplanmakta ve fabrikaya teslimi yapılmaktadır.

8- 10 baş anaç sığır, toplamda 20 baş hayvanı olan üyelerimize Tarımsal Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu amaçla;

  • Hayvan sağlığı, bakım ve beslenme konularında üyelere bilgi verilmekte
  • Çiftçi toplantıları düzenlenmekte
  • Çiftçi gezileri

yapılmaktadır.