5. Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı !!!

Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
10:35
  • 670

MALATYA  İLİ DAMIZLIK SIĞIR  YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 5.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

 Malatya  İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri  Birliğinin 5. Olağan Genel  Kurul  Toplantısı   04/06/2016 tarihinde  Cumartesi  günü  saat  11.00  ‘da  DİVAL  Hotel’de  Yakınca Mah.Ankara Cad.No:23 Yeşilyurt / Malatya   adresinde  yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı  11/06/2016 tarihinde Cumartesi    günü   saat 11.00 ’da  aynı gündemle  aynı yer  ve  saatte  yapılacaktır.

GÜNDEM:

1-Yoklama  ve açılış

2-Divan Başkanlığı  seçimi

3-Saygı duruşu ve  İstiklal Marşı okunması

4-Gündemin okunması  ve  misafir  konuşmaları

5-Yönetim Ve  Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının ayrı ayrı  okunması  ve  ibrası,

6-2014-2015 yılları Bilanço ve  gelir  gider  tablolarının ayrı  ayrı  okunması  ve  ibrası,

7-2016-2017-2018 yılları  tahmini bütçelerin  okunması  ve  onaylanması,

8-Şube ve alım-satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi;

9-Gayrimenkul alım ve  satımında takip edilecek  usul ile  alınacak gayrimenkulun  niteliğinin,yerinin ve azami fiyatının,satılacak gayrimenkulun asgari fiyatının belirlenmesi,ve  bu işlemlerin yerine  getirilmesi hususunda  Yönetim kuruluna  yetki verilmesi,

10-İmalat ve  inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi ve  bu  işlerin yerine  getirilmesi hususunda  yönetim Kuruluna yetki verilmesi;

11-Üyelerin ihtiyaçlarıyla ilgili araç,gereç ve demirbaşlar  ile  üretim maddelerin temini  hususunda  karar  alınması  ve  bu  hususta   yönetim  kuruluna  yetki verilmesi,

12-Soy kütüğü  Hizmet bedelinin  tespit  edilmesi,ve  ödeme  şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim  kuruluna  yetki verilmesi,

13-Üye  giriş aidatları ile  üye  yıllık aidatlarının  belirlenmesi,

14-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin  huzur hakları ve  yolluklarının mevzuata göre belirlenmesi,

15-Birliğin uygulayacağı projeler ve iyileştirmeler  hususunda  üye  katkı paylarının  belirlenmesi ve  proje uygulaması  ile  ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16-Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak  tüm teşviklerin  birlik aracılığı  ile  hazırlanması, dağıtılması ve  TC Ziraat bankasına gelen  teşviklerden  üyelerimizin  Birliğe olan  borçlarının  (cari  hesaplarının) taahhütlerinin alınarak kesintilerinin yapılmasına yönetim kuruluna   yetki  verilmesi,

17-Uygun bulacağı kişi ve  kuruluşlardan veya  bankalardan alınacak borç miktarı ve  koşulları belirlemek  ve  bu konuda  Yönetim Kuruluna  yetki vermek,

18-Gıda Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı ,Avrupa Birliği (IPARD),Fırat Kalkınma Ajansı   ve  diğer  kuruluşlardan  hibe  alabilmek  üzere proje hazırlamak ,sunmak ve  projenin  uygulanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

19-Birliğimiz üyelerinin destekleme başvurularının yetiştiriciler adına birlik tarafından   başvurularının  yapılmasına  yönetim kuruluna yetki verilmesi.

20- Birliğimiz için yapılacak olan harcamalarda 5000 Tl ye kadar teklif almadan yönetim kuruluna yetki verilmesi.

21-Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda  karar verilmesi;

22-Yönetim Kurulu tarafından yapılan  üyelikten çıkarma teklifleri hakkında  karar verilmesi;

23-Banka  ve  diğer  kuruluşlardan  temin edilecek  kredi  ve  yardımlar  ile  gerçekleştirilecek  yatırımların  yapılmasına karar verilmesi,

24-Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması bu hususta Yönetim kuruluna yetki vermesi,

25-Her türlü kiralama  konusunda  karar alınması ve  bu  hususta Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi,

26-Yurtiçi ve  yurt dışında üreticilerin talepleri doğrultusunda damızlık hayvan  ithalatı için Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi,

27-Yönetim kurulu,Denetim kurulu ve Merkez  Birliği Temsilcilerinin Seçimi

28-Dilek ve temenniler

29-Kapanış